Bättre Smörjmedel ger bättre Totalekonomi

Konventionella smörjmedel från ofta större oljebolag utgör merparten av marknaden. Skillnaden mellan dem är ofta liten. Inte sällan kommer de från samma LEGO-tillverkare. På den svenska marknaden tillverkas mer än 95% av alla fetter av samma underleverantör. Sedan saluförs produkterna under olika kända namn.

Normal smörjning
För det mesta fungerar det och resulterar i "Normal förslitning"och "Normal förbrukning". Förbrukningen skiljer sig inte heller om man följer "Rekommenderade bytesintervall". Skillnaden mellan produkterna är liten och det kan vara svårt att uppmäta några skillnader.

*** Väljer man produkter från mera fokuserade tillverkare som prioriterar funktion framför volym kan man erhålla stora och mätbara skillnader även i applikationer som upplevs som problemfria. Det är mycket få applikationer som inte kan påtagligt förbättras av bättre smörjmedel. Läs mera här ! Flera Tribologidokument !