TRIBOLOGI-DOKUMENT


Ett Smörjmedels funktioner
Tribologidokument med anknytning till Lubrication Engineers produkter.
(Bilder: Copyright Mossart)

LUBRICANTS
Generellt dokument om smörjmedel.
(Engelsk text)

Uppbyggnad av Fetter
Generellt dokument om uppbyggnad av fetter. Främst en genomgång av vilka förtjockningsmedel som finns och om hur dessa passar för olika applikationer. Är inte kopplat till vare sig Lubrication Engineers eller Cougars produkter.

Motorolja
Lubrication Engineers motorolja uppvisar egenskaper som är unika. Att som amerikanskt bolag uttrycka sin överlägsenhet i skrift innebär att konkurrenterna inte ens är i närheten. "The racing worlds best kept secret" är inte svårt att tro på.

Motorolja LE-8530
Lubrication Engineers LE-8530 klarar sig mycket bra i test. Jämförelsen med namngivna premium-leverantörer har inte emotsagts av dessa. LE står i en klass för sig!!!

LE är UNIKT
Lubrication Engineers produkter är helt unika. Till skillnad från övriga tillverkare bygger smörjmedlen på egna recept och egna tillsatser. Tillsatserna gör att smörjmedlen skiljer sig markant från standardprodukter och i många fall är helt överlägsna. Läs mera om LE,s målsättningar och filosofi.

Monolec
Lubrication Engineers egna patenterade tillsats.