Smörjutrustning - Smörjning utan spill och kladd

 

 
 
 

Smörjsprutor
Batterisprutor
Kompletta system
Fettpåfyllare
Bom-smörjning


System + Smörjspruta = Smörjning utan kladd och spill
Det är ofta kladdigt att fylla fettsprutor. Spill hamnar utanför dunk/fat eller sprutan. Innehållet i en patron utnyttjas inte till 100% och även dunkar och fat är svåra att tömma effektivt. Lube-Tools har utvecklat ett komplett system för fettfyllning i lösvikt. Det gör fyllningen snabb, enkel, renlig och dessutom effektivare än befintliga utrustningar. Eftersom minst 98% av innehållet i dunken/fatet kan användas blir hanteringen ekonomisk och miljövänlig. Systemet kan användas för alla fettfabrikat.

 • Miljöeffektivt - minimerat spill
 • Inget kladd med byte av fettpatroner
 • Läckagefri påfyllning och smörjning
 • Indikering vid full smörjspruta
 • Avlastningsventil = Inga problem med fastpumpning
 • Snabbkoppling mellan spruta och fettfyllare
 • Returnippel för smörjslang efter avslutad smörjning
 • Du kan alltid gå till maskinen med fylld smörjspruta
 • Snabb och effektiv påfyllning av centralsmörjsystem
 • Hållare för slang
 • Fettnivån i sprutan ­kontrolleras genom att T-handtaget dras ut
 • Valfri kombination av smörjsprutor och pumpar

Sven Berglund
demonstrerar montering av Fettpåfyllare