Produkter

Systemeffektiva smörjmedel från England.

Cougar Lubrication Ltd fokuserar på att producera bästa möjliga smörjmedel utan hänsyn till volym eller eftermarknad. Det är svårt att hitta konkurrerande smörjmedel som kan visa motsvarande effektivitet.

Cougar tillverkar också kundanpassade smörjmedel med hjälp av hög teknisk och erfarenhetsmässig kompetens.

Lubrication Engineers,TX har sedan 60 år varit leverantör av smörjmedel till krävande kunder inom industri, transport, försvar, rymd och flyg.

Världens ledande tillverkare av specialsmörjmedel med världens mest moderna smörjmedelsfabrik.

Lubrication Engineers smörjmedel skiljer sig från alla andra och är verkligen unika. Produkterna bygger på
egna patenterade additiv.