Vindkraftverk behöver ”Bättre Smörjmedel”Påfrestningarna på växellådor i vindkraftverk är mycket stora. Det proaktiva och i värsta fall reaktiva underhållet utgör en väsentlig operativ kostnad och har en avgörande påverkan på driftens lönsamhet och livslängd.

Bästa tänkbara kvalitet av ”Bättre Smörjmedel” är ett billigt sätt att ta ett steg i rätt riktning mot lägre kostnader och tryggare drift.

De vindkraftverk som provat och bytt till ”Bättre Smörjmedel” visar både lägre kostnader för smörjmedelshanteringen och påvisbar mindre förslitning. I många fall har behovet av ”renovering” undvikits.

Bevis #1 Lägre oljehanteringskostnad
Med stöd av oljeanalyser kan förlängda driftsintervall säkerställas. Oljebyten är generellt kostsamma men särskilt för offshore-baserade installationer är förlängda driftsintervall en mycket angelägen förbättring.

Bevis #2 Minskad förslitning
Det snabbast påvisbara indikatorn vid val av ”Bättre Smörjmedel” är en mätbart lägre oljetemperatur. Lägre oljetemperatur förlänger i sig oljans livslängd samtidigt som det är ett klart bevis för minskad förslitning. Undvik renoveringar och öka på drifttiden.

"Dyr utrustning och Problem !!

Då väljer man starkaste alternativen och
slutar dutta med billigare klena smörjmedel!"